Läänemaa, Haapsalu, Tiigi tn 13

Kirjeldus

Tiigi tn 13 Haapsalus on suurepärane võimalus rajada kahekorruseline kaubanduskeskus suletud brutopinnaga 5 000 m2.  Maa, mille suuruseks on 10 326 m2, asub Kiltsi tee ääres ning võimaldab külastajatele 78 parkimiskohta, mis on piisav nii Haapsalu inimestele kui ka maanteed pidevalt kasutavatele turistidele. Hoone katusekaldeks on lubatud 0°-25°.
Lisaks nimetatud krundile on võimalik arendada veel 31 kinnistut. Kõikide kruntide pindalad kokku on 78 397 m2. Kõik kinnistud asuvad Kiltsi tee ja Asuküla peakraavi (Jaama oja) vahelisel alal, mis lõunast piirneb väikeelamukruntidega, läänes asuvad korterelamud, ida pool on ärimaad ja raudtee, põhja poole jääb Paralepa rand (https://www.puhkaeestis.ee/et/paralepa-rand).
Vastavalt planeeringule on üleminekuks kõrgematele korruselamutele ja ärihoonetele kavandatud ridaelamute krundid. Kõrgem hoonestus jääb suurema liiklusega Kiltsi tee äärde. Sellega tagatakse nii olemasolevate kui planeeritud pereelamute privaatsus. Kruntide teenindamiseks on alale kavandatud oma tänavavõrk. Kortermajade esimene korrus on madal parkimiskorrus, viies korrus on planeeritud tagasiastega. Igale korterelamu krundile on planeeritud mänguväljakud, suurem mänguväljakute ala on ette nähtud avalikule haljasalale (Räägu tn 15). Arendajale-ehitajale:
- planeeritava ala äride suletud brutopind on 14140 m2 (seal hulgas eelpoolnimetatud kaubanduskeskus 5 000 m2, kaks majutushoonet 8 440 m2 ning kohvik 700m2),
- viie 5-korruselise elamu suletud brutopind kokku on 16 200 m2 (korterite arv kokku 162),
- 14 üksikelamut suletud brutopinnaga kokku 7 800 m2 ning
- 5 ridaelamu krunti ehitusõigusega suletud brutopinnaga 4 750 m2.
Piirkond on tehnovõrkudega varustatud.
Maakonna teemaplaneeringuga kavandatav raudteekoridor planeeritavat ala ei läbi.
Oleme avatud koostööpakkumistele. Kõik head mõtted on teretulnud!
Uuendage tutvust Haapsalu linnaga siin: https://et.wikipedia.org/wiki/Haapsalu
Pildigalerii linnast.