Teenused

Lisaks vahendamisele ja haldamisele, teostame järgmisi kinnisvara arendamisega seotud tegevusi:
-teeme vajalikud eeluuringud sealhulgas: asukohauuringud, selgitame välja olemasolevad planeeringud samas piirkonnas. Vajadusel tellime juriidilise seisundi hindamise, geoloogilised uuringud, pinnase tiheduse määramise, geodeetilised mõõtmised jpmt.;
-koostame esialgsed tasuvusarvutused sealhulgas tellime vajadusel täiendavad eksperthinnangud;
-korraldame planeerimistööde vähempakkumise ning pakkumiste võitjaga lepingu sõlmimise;
-suhtleme kohaliku omavalitsusega planeeringu algatamiseks ning algatame planeeringu;
-suhtleme planeerijaga ning seotud osapooltega planeeringu vastuvõtmiseni;
-korraldame omanikujärelevalve (ehitusjärelevalve) vähempakkumise ning pakkumiste võitjaga lepingu sõlmimise;
-vastavuses vastuvõetud planeeringuga korraldame ehitusprojekteerimistööde vähempakkumise ning pakkumiste võitjaga lepingu sõlmimise;
- suhtleme omanikujärelevalve- ja projekteerijaga projekti valmimiseni ning ehitusloa väljastamiseni;
-korraldame koostöös järelevalvega ehitustööde vähempakkumise ning sõlmime pakkumiste võitjaga lepingu;
-valmistame ette ja teostame müügiks vajalikud toimingud sealhulhas: valmistame ette reklaammaterjalid, korraldame kodulehe koostetööde vähempakkumise, sõlmime pakkumiste võitjaga lepingu ning suhtleme kodulehe valmistajaga kodulehe valmimiseni, koostame ja avaldame kodulehel ja müügiportaalides müügikuulutused, toimetame kodulehte ja haldame kuulutusi, suhtleme ostuhuvilistega ning tutvustame neile vara kohapeal;
-sõlmime vajalikud võrguliitumislepingud;
-korraldame ostu-müügi tehingu notariaalse tõestamise ning vara üleandmise-vastuvõtmise;
-osutame haldusteenust sealhulgas: hinnastame üüripinnad, leiame üürnikud, koostame üürilepingud, tutvustame üürnikele üüritingimusi, sõlmime üürilepingud, suhtleme üürnikega igapäevaselt, korraldame raamatupidamisarvestuse;
-hoiame korras vara sealhulgas teostame vajalikud remonttööd ja parendused;
-hoiame suhteid kohaliku omavalitsusega ning kõigi seotud osapooltega;
-korraldame omaniku esindamise vaidlustes.